Cookie felhívás

Közlemények

Iskolakezdés

2019. szeptember 9. 8:12


A gyermekek legnagyobb bánatára véget ért a nyári szünidő és újra
becsengettek a tanintézményekben. Reggelente ismét iskolába igyekvő diákok
népesítik be az utcákat, utakat. Ebben az időszakban mindig megnövekszik a
gyermekbalesetek kockázata, hiszen a nyári pihenés után a gyermekeknek vissza kell
rázódni a tanév ritmusába. Az óvodások, iskolások a nyári szünidő ideje alatt
általában későn ébredtek és későn is feküdtek le. Ennek következménye, hogy az első
hetek igen nehézkesen indulnak, hiszen a késői elalváshoz már a korai kelés társul. A
fáradtság, kialvatlanság még inkább csökkenti a koncentrációt, biztonságot.
Kérjük a szülőket, hogy ha tehetik, kisebb gyermekeiket néhány hétig kísérjék el
az iskolába.
Az iskolai közösségekben, vagy akár az osztályban is fellelhetők úgynevezett
agresszorok. Ezek a gyerekek nagyon rövid idő alatt ki tudják választani azokat a
társaikat, akikkel kisebb-nagyobb csínytevést tudnak elkövetni, és azokat is, akik
ezeknek a csínytevéseknek a célpontjai, áldozatai. Ezekről a jelenségekről beszélni
kell, de ha a csínytevés szabálysértéssé, vagy bűncselekménnyé fajul, ennél többet kell
tenni. Amennyiben ezeknek az ilyen eseteknek nincs következménye, az agresszorok
úgy érezhetik, hogy velük szemben tehetetlen a közösség, tehetetlenek a tanárok és a
hatóság is. Sajnos ugyanezt érezheti az áldozat is. Ha nem kap segítséget a gyermek a
tanáraitól, társaitól, a szüleire szeretne támaszkodni.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni az alábbiakat:
Biztosítson gyermekeinknek kellő figyelmet otthon, hallgassák meg élményeiket.
Kérjük, ne legyen Önök számára természetes az, hogy a gyermeknek nincs
mondanivalója, nem akar a családdal közös programokon részt venni, illetve, ha
feltűnően megváltozott a magatartása.
Ne fogadja el, hogy zárkózottá válik és érdektelen a külvilág iránt.
Ne fogadja el, hogy legjobb barátjává a számítógép válik, hiszen a
megváltozott technikai környezet, és a magányosság is számos veszélyt
hordozhat!

Mire hívják fel a szülők gyermekeik figyelmét?
Tartsák be a biztonságos közlekedés szabályait!
Amennyiben sérelem éri a gyermekeket az iskolában, vagy az iskolán kívül
társaik részéről, minden esetben mondják el szüleiknek és/vagy
tanáraiknak!
Komolyabb sérelem esetén bátran keressék meg az iskola rendőrét, az iskolai
bűnmegelőzési tanácsadót, akinek elmondhatják a történteket!
Értékeikkel ne hivalkodjanak, ne dicsekedjenek, azokat ne adják oda senkinek!
Erőszak esetén tartsák szem előtt, hogy testi épségük fontosabb értékeik
védelménél!
Vészhelyzetben kérjenek segítséget társaiktól, felnőttektől!
Tartsák be a biztonságos internetezés szabályait, ismeretleneknek ne adják
meg nevüket, címüket, személyes adataikat!
Ismerjék meg a segélyhívó telefonszámokat (104,105,107,112)! A legfontosabb telefonszámokat véssék emlékezetükbe; a mobil nem biztos,
hogy mindig kéznél lesz!
Az osztályteremben ne hagyjanak a fogasra akasztott kabátokban, az
iskolapadban pénzt, mobilt, egyéb értéket, mert azok onnan könnyen
elemelhetők. A nadrágzsebből, a táska oldalzsebéből kieső, vagy a más által
eltulajdonított értékeket a szülők nehezen pótolják!
Mi az, amit jó a szülőknek is tudnia?
Amennyiben gyermeke sérelmet szenved, és azt elmondja, a sérelem mértékét
figyelembe véve tájékoztassa osztályfőnökét és/vagy a rendőrséget!
Mindig beszéljék meg, hogy gyermeke hová, kivel megy, mikor ér haza!
Ismerje meg a gyermeke barátait és az ő szüleik nevét, lakcímét, telefonszámát!
A kölcsönös bizalom elérése és fenntartása, amelynek érdekében a szülők
szakítsanak minden nap időt meghitt beszélgetésre gyermekükkel,
függetlenül életkoruktól, legyenek akár óvodás korúak vagy lázadó tinik.
Vigyázat, kábítószer!
Abban az esetben, ha az utcán, az iskolában vagy annak közvetlen közelében valakinek ismeretlen eredetű, alakú, formájú tablettát, port, gyanús édességet
ajánlanak kipróbálásra, azt haladéktalanul jelezze egy ismerős felnőttnek (szülő,
pedagógus, rendőr). A dílerek (akik gyerekeknek kábítószert ajánlanak
kipróbálásra) elsődleges célja az, hogy a gyerekeket a kábítószer fogyasztásra
rászoktassák. Ezért a rendőrségnek őket a lehető leghamarabb el kell fognia, amihez

az állampolgárok bejelentése nagy segítséget adhat. A rendőrség oktatással foglalkozó
munkatársai rendszeresen járnak a megye általános és középiskoláiba, ahol a DADA
és az ELLEN-SZER programok egyik fontos részeként a drogokról és a
kábítószerek hatásairól is tartanak felvilágosító órákat.
Tegyünk az erőszak ellen!
Sajnos egyre többet hallani az iskolán belüli erőszakról, amikor diákok egymást
vagy tanáraikat bántalmazzák. Az iskolai erőszak fogalmába a fizikai agresszió mellett
a szóbeli, a lelki bántalmazás, a szexuális abúzus is beletartozik, ha az elkövetés helye
az oktatási intézmény és/vagy ha az elkövető és az áldozat iskolapolgárnak tekinthető. Az iskolai környezetben előforduló erőszakos cselekedetekkel legeredményesebben az
iskola veheti fel a harcot, hiszen az ott dolgozó pedagógusok a gyermekekkel
közvetlen, napi kapcsolatban állnak. Tudatosítani kell a diákokban, hogy játékból,
poénból vagy csak a barátok elismerésének kivívása miatt diáktársakat,
tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést okozni, esetleg mástól az értékeit elvenni
veszélyes és büntetendő, amiért a 14. életévüket betöltött gyerekek már
büntetőjogi felelősséggel is tartoznak, és így könnyen válhatnak bűncselekmények
elkövetőivé is!
Sok fiatal tévesen gondolja, hogy a közterületen lévő padnak, a játszótér
hintájának, csúszdájának nincs gazdája, ezért arra nem kell vigyázni, hiszen senki sem
kérheti számon rajtuk e tárgyak károsítását. Ez tévedés, hiszen a rongálással okozott
kárt a tulajdonos megtéríttetheti!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal
értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon!