Cookie felhívás

Közlemények

Értesítés személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás igényléséhez

2019. augusztus 8. 9:01


A személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén a 93/1990.(XI.21.) Korm. rendelet alapján folyósított, az önkormányzatok által megelőlegezett összegeket a központi költségvetés a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. sz. mellékletének 1,11. Önkormányzati elszámolások fc) alpontja alapján továbbra is megtéríti. A támogatás igénylésére szolgáló ÖNEGM felület megnyitásra került az önkormányzatok számára, amely elérhető a 2019 / IX. fejezet / A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /Működési célú támogatások/ Önkormányzati elszámolások/Szociális ellátások/ az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1 990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-a igénylésénekfedezetéül ütem alatt.
Az önkormányzatok igény benyújtási határideje: 2019. augusztus 16. Az önkormányzatok az ÖNEGM felületen az „A” jelű adatlapon nyújthatják be igénylésüket. A kinyomtatott adatlaphoz csatolni szükséges a kifizetés alapjául szolgáló – az illetékes kárpótlási hatóság által hozott- határozatok másolatát.

Békéscsaba, 2019. augusztus 06.

Tisztelettel:
Benkovics Ilona s. k.
államháztartási irodavezető