Cookie felhívás

Szennyvizes tájékoztató

Tisztelt Lakosság! Felhívom szíves a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a alapján az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a … Bővebben: Szennyvizes tájékoztató