Cookie felhívás

Közlemények

Szennyvizes tájékoztató

2019. június 3. 21:02


Tisztelt Lakosság!

Felhívom szíves a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a alapján az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

A törvény 44/C. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő­testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltató megnevezését, a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, illetve a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 20/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, köteles az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot gyűjteni, illetve tárolni, köteles a közszolgáltatóval együttműködni, és díjat részére megfizetni.

A hivatkozott önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése szerint az ingatlantulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa.