Cookie felhívás

Határszemle

VÉGZÉS A Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (5630 Békés, Kossuth utca 4.) május 01. napjától átfogó jellegű határszemlét tart Murony településen. A határszemle elsősorban külterületi és zártkerti termőföldeket érint, valamint kiterjed külterületen a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra is. Határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok/haszonélvezők, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelök, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybevevők. … Bővebben: Határszemle