Cookie felhívás

Közlemények

Bűncselekmények áldozatainak napja

2019. február 24. 18:32


Február 22. Bűncselekmények Áldozatainak Napja
Az Európa Tanács 1990. február 10-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját,
mellyel a megjelölt nap a kontinens számos országában az áldozatok napja lett. Magyarországon a
rendőrség bűnmegelőzésért felelős szakemberei minden év februárjában kiemelt figyelmet
szentelnek arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények áldozataira.
Bárkivel megtörténhet
Bűncselekmény bárkivel megeshet, az áldozatok legnagyobb része nem hibáztatható a
történtekért, ezért megérdemlik az együtt érzést és a tiszteletet. Az Európai Áldozatvédő Fórum
javaslatára az Európa Tanács február 22-ét nyilvánította a Bűncselekmények áldozatainak napjává,
amikor a bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettekről emlékezünk meg. Az
áldozatokkal való törődés általánosan társadalmi érdek és kötelesség, melyet valamennyi jogalkotó
szervnek támogatnia kell lehetőségeihez mérten.
Bűncselekmény áldozatának számít az a személy, aki bizonyíthatóan bűncselekmény
következtében szenvedett sérelmet. Az áldozatvédelem és áldozatsegítés célja az ilyen
bűncselekmények miatt fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett emberek, és azok
közvetlen hozzátartozói segítséget kapjanak a fennálló problémák megoldásához és jogaik
érvényesítéséhez.
Segélynyújtás
Ebben elsősorban a rendőrség segít oly módon, hogy közvetítői feladatokkal és
tájékoztatókkal szolgál a hatósági segítség lehetőségeiről, azokat jegyzőkönyvvel,
dokumentációkkal támogatja.
Azok, akik bűncselekmény következtében testi vagy lelki sérelmet szenvedtek, illetve anyagi
veszteség érte őket, lehetőségük vannak arra, hogy sérelmeik enyhítéseként támogatást kérjenek. A
szolgálatok teljes körű tájékoztatást nyújtanak arról, hogy milyen segítségre számíthatnak, ha
bűncselekmény áldozatává váltak. A szolgálat a jogi tanácson túl pénzbeli segítséget is biztosíthat, a
szándékos erőszak elszenvedettjei pedig lehetőséget kapnak, a bűncselekmény okozta vagyoni
káruk csökkentéséhez kárenyhítést tudnak igényelni.
Az áldozattá válás megelőzése a bűnmegelőzés egyik azon iránya, amely a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia egyik prioritását képezi. A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének
célja a bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének
fokozása, a bűncselekmények áldozatainak segítése. Mindezen tevékenységét az állami és
önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és a lakossággal együttműködve végzi. A
megelőzés területén dolgozó szakemberek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a potenciális
célcsoportok figyelmét a sérelmükre leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, az elkövetés és
védekezés eszközeire, módjára, a bűncselekmények létrejöttét segítő objektív és szubjektív okokra,
körülményekre.
Az áldozatsegítő szolgálat személyre szabott felvilágosítást nyújt az áldozatok alapvető
jogairól és az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Szükség esetén közreműködik
az illetékes szervezetekkel való kapcsolatfelvételben, a bűncselekmények okozta trauma, érzelmi
válság feldolgozásához szakemberek bevonásával segítséget nyújt.
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az
alapvető életfeltételek. Ehhez az áldozatsegítő szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt
igényelhetnek. A pénzügyi segély révén az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmény következtében
kialakult anyagi krízishelyzet megoldását tudja – egyedi mérlegelés alapján – elősegíteni.
Az „áldozati státusz” megállapítása alapján egyes hatóságok kedvezményes szolgáltatásokat
nyújthatnak. Ilyen lehet például az eltulajdonított/megsemmisült személyi okmányok költségmentes
pótlása, illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma megoldásához ügyvédi segítség
igénybevétele.
Az állami kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen
fizikai sértettje jogosult abban az esetben, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény
következtében súlyosan károsodott. Jogosult továbbá a hozzátartozó, eltartott, illetve az a személy
is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt sértett
eltemettetéséről gondoskodott és a segítésre jövedelmi viszonyai alapján rászorultnak tekinthető.
Az áldozatsegítő szolgálat munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást
tudnak adni arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez.
Áldozattá vált?
Hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető
06-80/225-225-ös telefonszámot, vagy közvetlenül keresheti a területileg illetékes járási
hivatalok ügyfélszolgálatát.