Cookie felhívás

Közlemények

Tudnivalók áldozattá válás esetén

2019. február 9. 20:59


Akár közvetlenül (sértettként), akár közvetett módon (pl. tanúként, vagy családtagon keresztül) bárki válhat bűncselekmény áldozatává. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy lelki
problémák jelentkeznek az illetőnél, fizikai vagy éppen anyagi nehézségei támadnak a
bűncselekménnyel összefüggésben, annak következményeként.
Az áldozatsegítő szolgálat személyre szabott felvilágosítást nyújt az áldozatok alapvető
jogairól és az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Szükség esetén közreműködik az illetékes szervezetekkel való kapcsolatfelvételben, a bűncselekmény okozta
trauma, érzelmi válság feldolgozásához szakemberek bevonásával segítséget nyújt.
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra
az alapvető életfeltételek. Ehhez az áldozatsegítő szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt
igényelhetnek. A pénzügyi segély révén az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmény következtében kialakult anyagi krízishelyzet megoldását tudja – egyedi mérlegelés alapján elősegíteni.
Az „áldozati státusz” megállapítása alapján egyes hatóságok kedvezményes szolgáltatásokat nyújthatnak. Ilyen lehet például az eltulajdonított/megsemmisült személyi okmányok
költségmentes pótlása, illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma megoldásához ügyvédi segítség igénybevétele stb.
Az állami kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen
fizikai sértettje jogosult abban az esetben, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény
következtében súlyosan károsodott. Jogosult továbbá a hozzátartozó, eltartott, illetve az a
személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott és a segítségre jövedelmi viszonyai alapján
rászorultnak tekinthető.
Az áldozatsegítő szolgálat munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást tudnak adni arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez. Áldozattá vált? Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.