Cookie felhívás

Közlemények

Óvodapedagógus pályázat

2018. április 28. 8:11


Murony Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Murony Község Önkormányzata
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5672 Murony, Arany János utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodai – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czikkelyné Fodor Tünde nyújt, a
66427159 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Murony Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (5672 Murony, Földvári utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.murony.hu honlapon
szerezhet.