Cookie felhívás

Közlemények

Szociális tűzifa Tájékoztató

2017. november 14. 22:18


Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

november 14 – december 1. napig 

szociális tűzifa iránti kérelmet lehet benyújtani Murony Község Önkormányzatához.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.murony.hu).

 

Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt lakó személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását: munkáltatói igazolás, nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíj szelvény vagy számlakivonat, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot.

Tűzifa támogatást csak egy kérelmező nyújthat be ugyanazon ingatlan esetében és csak akkor, ha tűzifával fűtenek, a jogosultságot meghatározó jövedelemhatár család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250%-a, azaz 71.250-Ft, egyedül élő esetén 350%-a, azaz: 99.750-Ft.

 

Az elbírásánál előnyben részesül aki:

  • a Gyermekvédelmi törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • aktív korúak ellátására, illetve
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 

 

 

Murony, 2017. november 13.

 

 

                                                                            Fekete Ferenc Zoltán

                                                                                     polgármester

Rendelet>>