Cookie felhívás

Közlemények

EKS Távvezeték Felújítási Munkálatok

2017. október 3. 8:08


Tárgy: A „Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték alapjainak felújítása” megnevezésű projekt munkálatainak bejelentése
Tisztelt Dr. Baji Mihály Jegyző Úr!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk 2017. szeptember 20-tól megkezdte a távvezeték felújítási munkálatait. A munkavégzés előre láthatóan 2017. december 31-ig fog tartani. Az elvégzendő feladat a Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték meghatározott oszlopait érinti.
A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:
EKS Service Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 24-28.
A kivitelező helyszíni munkavezetője:
Ceglédi Imre; EKS Service Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 24-28. tel: +36-30-221-7075
Felkérjük Önöket, hogy a helyben szokásos módon jelen értesítésünket közzétenni, és az esetlegesen Önöknél jelentkező károsultakat a megjelölt címre irányítani szíveskedjenek.