Cookie felhívás

Közlemények

Védőnői pályázat

2017. március 8. 11:46


Murony Község Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Murony Község Önkormányzata

Védőnői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5672 Murony, Szarvasi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Védőnői, és iskolavédőnői feladatok ellátása Murony Község területén: nővédelem, várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe járó, tanköteles korú gyermekek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnői szakképesítés,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

  • B kategóriás jogosítvány megléte,
  • a védőnői feladatok vállalkozási jogviszonyban történő ellátása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

– erkölcsi bizonyítvány,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Ferenc Zoltán nyújt, a 66/427-369 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Murony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5672 Murony, Földvári u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 03.06.