Cookie felhívás

Közlemények

Elektronikus ügyintézés

2016. október 17. 9:02


A 2009 évi LII. törvény az elektronikus ügyintézés bevezetését célozta, annak érdekében, hogy a vállalkozások és a polgári perekben eljáró felek irataikat elektronikusan is benyújthassák, ezzel gyorsítva az ügyintézés menetét.

2016. július 1-től a jogi képviselővel eljáró felek és a gazdálkodó szervek számára a Polgári perrendtartás 397/I. §-a szerint a peres eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kötelező.

Az elektronikus kapcsolattartás – többek között – elektronikus űrlapok által valósul meg.

Az űrlapok az Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal (továbbiakban ÁNYK) tölthetők ki és továbbíthatók a címzett szervezetek felé.

Jogszabály:

jogszab

 

 

Jelenleg az alábbi űrlapok érhetőek el:

k01

p26