Cookie felhívás

Közlemények

Kertészeti gépek, technológiai berendezések támogatás

2013. augusztus 7. 10:09


Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú Közleménye, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól, és a támogatás igényléséhez kapcsolódó elektronikus felülete benyújtandó űrlapokat rendszeresíti. Felhívnám a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet és a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt.

 

A támogatás jellege, tárgya

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére.

 

A támogatott fejlesztés megvalósítási helye és a művelet megkezdése

 

A támogatott beruházás megvalósítása, üzemeltetése, vagy a gép tárolási helye kizárólag az ügyfél Magyarország területén végzett kertészeti tevékenysége keretében művelt területen lehetséges. A művelet a támogatási rendelet hatályba lépését követően – azaz 2013. július 25-től – az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg. A művelet megkezdésének időpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentésének vagy az adásvételi szerződés megkötésének vagy a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi időpont.

 

A támogatás igénybevételére jogosult személyek köre

 

Támogatást a Vhr. 3. § 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelő nyújthat be, valamint a Vhr. 3. § 19. pontja szerint meghatározott induló vállalkozás, azaz olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy melyet támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyeztek be, olyan egyéni vállalkozó valamint őstermelő, akiknek egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor.

 

A kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:

  • mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1 nem évelő növény termesztése, 01.2 évelő növény termesztése, 01.3 növényi szaporítóanyag termesztése, vagy 01.5 vegyes gazdálkodás alágazatba tartozó tevékenységet végez, és
  • a támogatási rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett kertészeti tevékenységét meghatározó standard fedezeti hozzájárulás kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében, azaz 2013. évi adatok alapján számított kertészeti üzemmérete a 4 EUME-t meghaladja.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.

Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet az MVH-hoz benyújtani.

 

A benyújtás ideje:

2013. augusztus 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18. 18:00 óráig

 

További információkért keresse a kamarai tanácsadót.

                                                                                      Kovács Gyula, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara